• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

نشريات ، آرم و نام NA متعلق به هيچ شخص خاص، کميته و يا هيئت خاصي نيست و بر طبق قرارداد وديعه از طرف کل انجمن به خدمات جهاني سپرده شده تا از آن محافظت نمايد.

دفتر خدمات جھاني تنھا ناشر منحصر به فرد نشريات NA است و به ھمين دليل ھيچ شخص يا گروھي اجازه چاپ يا قرار دادن نشريات را در سايتھاي اينترنتي ندارد زيرا اين مسئله  باعث زير پا گذاشتن قانون حق چاپ محفوظ ميگردد و ميتواند منافع انجمن در کل را به خطر بياندازد.

بر همين اساس ، کليه نشريات ارائه شده در اين وب سايت با کسب اجازه دفتر خدمات جهاني صورت گرفته است.

بر اساس آخرين رأي جهاني معتادان گمنام قرار بر اين شده است که هيچ يک از سايت هاي انجمن معتادان گمنام در هيچ کجاي دنيا دانلود رايگان کتب انجن را نداشته باشند.

بزودي و به محض شروع به کار سايت مربوطه، لينک فروش اينترنتي نسخه الکترونيک کتب ترجمه شده به زبان فارسي در اين محل قرار خواهد گرفت. 

لطفا نظرات، پيشنهادات و درخواستهاي خود را (در رابطه با بخش دانلود سايت) با ارسال اين فرم با ما در ميان بگذاريد

تغییر تصویر